شیر پیسوال دروازه ورود آب به خانه شما

شیر پیسوال - فروشگاه شیرآلات عرفانی

شیر پیسوال قطعه ای کوچک با کاربردهای بزرگ پیسوال، یاهمان شیر یکطرفه، قطعه‌ای کوچک اما کاربردی در لوله‌کشی و  تاسیسات استفاده می شود به منظور تنظیم جریان آب و جلوگیری از برگشت آب. پیسوال یا پیسوار هر دو کلمه املای درستی دارد . کاربردهای شیر پیسوال: جلوگیری از برگشت فاضلا ب و سیستم های لوله […]