بهترین روش رسوب زدایی شیرآلات و چینی بهداشتی

چگونه بر روی سطوح رسوب ایجاد می شود ؟ رسوب بر روی شیرآلات اغلب به دلیل وجود مواد معلق در آب تشکیل می‌شود. این مواد معلق شامل کلسیم، منیزیم، آهن و دیگر املاح معدنی در آب هستند که در طول زمان می‌توانند به دیواره‌های داخلی شیرآلات چسبنده و رسوب ایجاد کنند. این رسوبات باعث کاهش […]