شیرآلات دو منظوره آشپزخانه

شیر روگازی چه کارایی در آشپزخانه ایفا می کند ؟ شیرآلات دو منظوره آشپزخانه معمولاً دارای دو ورودی برای آب گرم و سرد هستند و امکان کنترل جریان آب گرم و سرد را به طریقی متمرکز فراهم می‌کنند. این نوع شیرآلات برای آشپزخانه‌ها که نیاز به آب گرم و سرد در زمان های مختلف دارند، […]